İlçemiz Belekli Köyü 50m3' lük içme suyu deposu yapımı, isale toplama boru imalatı, kaptaj, Depo Mekanik Tesisatı, Drenaj kanal imalatı, ve mevcut su deposu yıkım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği Birliği ihale yönetmeliği 18. Maddesine göre Açık ihale usulü ile ihale edlecektir.